Hederspris til Tone Merete Pettersen

Tone Merete Pettersen mottok i helgen Veikle Balders Hederspris (Bilde fra facebook; fotograf Egle Morstad)

Kaldblodsforeningen Veikle Balder er en interesseforening for kaldblodsentusiaster som jobber for utviklingen av kaldblodshesten ved å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til det beste for samfunnet og almen nytte.

Foreningen ønsker å ta vare på og forbedre kaldblodshestens konkurransemuligheter gjennom trav og andre konkurranseformer. Foreningen ønsker å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt og samle personer som er interessert i denne rasen.

Utdanning og ungdomsarbeid er viktig, da foreningen ønsker å skape interesse og få ressurser med et mål om å bevare kaldblodshesten som den kulturbærer den er.

Under foreningens generalforsamling sist helg ble Veikle Balders Hederspris 2019 delt ut.
Årets prisvinner er Tone Merete Pettersen.
Vi gratulerer med vel fortjent hederspris!