Angående prop V75 3.august

Det hadde sneket seg inn en skrivefeil i løpsdagskalenderen.

Det er en 6-måneders regel på startberettigelse i V75: «For å være startberettiget i løp utskrevet i V75-spillet skal hesten siste 26 uker før innmeldingsfristens utløp ha gjennomført minimum ett totalisatorløp uten å være diskvalifisert.»

Flere har fått med seg at det hadde kommet litt feil ut i løpsdagskalenderen. Dette er nå rettet opp 🙂 og gjeldende er: ..som har fullført minst 1 totalisatorløp f.o.m. 28. januar 2019.