Arctic Race of Norway og Bufetat

Lørdag vil alle vinnere på Harstad Travpark motta en overraskelse fra Bufetat 🙂

Artic Race of Norway hjelper Bufetat med å synliggjøre behovet for flere fosterhjem i Nord-Norge. Arctic Race som idrettsarrangement står både for engasjement, samhold, dugnadsånd, sunne holdninger, fysisk fostring og mestringsfølelse – verdier som bidrar til å gi barn og unge en trygg oppvekst. Bufetat har representant til stede på Harstad Travpark lørdag 17. august og alle vinnere vil motta en overraskelse.

Her kan du bli bedre kjent med Bufetat: bufdir.no/Fosterhjem/nordnorge/arn

Du kan også gå inn på facebooksiden: https://www.facebook.com/FosterhjemNordNorge/