Løpsdagen 21.desember avlyst!

Løpsdagen 21. desember er avlyst! Følgende er formidlet angående avlyste løpsdager resten av året:

Med bakgrunn i pressemelding som ble sendt ut sist søndag (vedlagt) følger her detaljer knyttet til de innsparinger som er vedtatt.

Totalt fem løpsdager er tatt bort fra terminlisten;

Torsdag 7. november –  lunsjtrav – Drammen

Torsdag 28. november – lunsjtrav – Momarken

Lørdag 21. desember – V65 – Harstad

Onsdag 25. desember – V65 – Forus

Tirsdag 31. desember – V65-Express – Bjerke

Oppdatert terminliste for 2019 ligger vedlagt – her er det i tillegg gjort flytting av en dag;

Onsdag 11. desember – lunsjtrav – Drammen (skulle opprinnelig vært avviklet 12. desember)

Hovedlinjer i løpsutskriving /premiering er som følger

Det er i utgangspunktet skrevet ut 7 løp pr. dag på V65-dager (en del unntak for Forus og Leangen hvor de på bakgrunn av hestemateriell er med og egenfinansierer flere løp) – og 8 løp pr. V75-bonusdag på Bjerke.

På Bjerke kjøres nå 7 løp med 20.000 i førstepremie og ett løp med 14.000

På øvrige baner kjøres løpene flatt med 14.000 i førstepremie og ett løp med 12.000 (noen baner egenfinansierer noe høyere premier enkelte dager)

Alle løp i DNTs Unghestserie kjøres med 30.000 i førstepremie

På V75-dager kjøres to løp med 30.000 og resten med 40.000 – ekstraløpene i 14.000

  • Unntak for DNTs Høstfinaler som går med 70.000 i førstepremie.
  • Unntak for to løpsdager i romjula som går med flatt 50.000 i førstepremie (julebonanza).
  • Unntak for Axel Jensen-dagen som kjøres uendret. (Allerede annonsert i svensk løpsbulletin – det kjøres kvalløp i STL / det svenske divisjonssystemet og vi har forpliktelser i forhold til samarbeidet med Sverige).

Løpsbulletinen er nå publisert.