Terminliste 2020

Terminlisten for 2020 ble vedtatt i DNT styremøte fredag 1. november.

For landet totalt består terminlisten av 432 dager – hvorav 400 er travdager. 22 av disse er tildelt Nord-Norge.

TOTONOR 2020
Januar
Februar Søn 16 Lør 29
Mars Lør 14 Lør 28
April Lør 11
Mai Lør 2 Lør 16
Juni Lør 6 Lør 20
Juli Søn 5/Bodø Lør 18/Bodø
Aug Lør 1 V75 Lør 15/Bodø Lør 29
Sep Søn 13 Lør 26
Okt Lør 10 Lør 24
Nov Lør 7 Lør 21
Des Lør 5 Lør 19

Terminlisten for 2020 er vedtatt med forbehold om mulige endringer i forhold til den økonomiske situasjonen norsk travsport er i.