AKSJON Hest – For folk flest

I dag møtes hestefolk fra hele landet foran Stortinget kl 17.30.

Det har vært en fantastisk tilslutning til aksjonen på Facebook og nå vil hestefolket samles for i fellesskap å overbringe ønsker om at våre sentrale politikere skal forstå at hesten trenger bedre vilkår.

Facebook-gruppen ble opprettet for vel en måned siden av Elisabeth Bremeyer Carlsen og Marion Klette. Det er ingen tvil om at de driftige damene traff sitt publikum! Gruppen har vokst rekordraskt og har i dag over 14.000 medlemmer.

Formålet med aksjonsgruppen beskrives som følgende:

Formålet med «Aksjonsgruppa Hest – for folk flest» er å ha fokus på alt det positive hest og hestenæringene bidrar til i Norge og at dette ikke skal forringes. Aksjonsgruppa  består av alle som er glad i hesten, som har hest som hobby eller som yrke. Vi som startet aksjonen, er medlemmer av forskjellige organisasjoner innenfor hestesporten og driver med forskjellige grener. Vi er politisk uavhengige og er heller ikke tilknyttet noe spillselskap, selv om vi blant annet taler Norsk Rikstotos sak.

Uansett hvilken måte man driver med hest på, om man driver aktivt eller kanskje bare deltar en gang iblant, så er man en del av næringskjeden. Denne næringskjeden innenfor hest
bidrar til 16.000 arbeidsplasser, omsetter for milliarder og som bidrar til skatteinntekter til Norges statskasse. Altså er hesten med å drive Norge A/S framover.
I 2018 ble det overført mer enn 500 millioner kroner til formålet fra trav -og galoppsporten. Overføringene går blant annet til premier, barneidrett, Norsk Hestesenter som ivaretar utdanning, avl og sikring av de særnorske truede hesterasene, forskning, støtte til dyre/hestevelferd, hest i terapi, ajourføring og vedlikehold av nasjonalt hesteregister. Noe som kommer alle som driver med hestesport i Norge til nytte.

Norsk Rikstoto har også en fiskal avgift på 3,7 % av brutto omsetning til staten i dag, som utgjør ca. 140 millioner i året. Regjeringen foreslo å redusere denne avgiften med 10
% i sitt forslag til statsbudsjett som ble lagt fram nå i høst. Vi mener disse pengene kunne gått til å finansiere enda flere bra og bredere tiltak i hestenæringen istedenfor å gå rett i den store statskassen.

Innføring av absolutte tapsgrenser på spill på hest vil være i strid med samfunnsoppdrag og formålet med enerettsmodellen. Vi er imot innføring av tapsgrensen for spill
som er foreslått av Lotteritilsynet, da denne vil få store konsekvenser for inntekten og overføringene til formålet, som vil påvirke all hestevirksomhet i en eller annen grad negativt. Vi ønsker å få politikerne til å innse hva ringvirkningene av dette blir. Hestenæringen trenger både levelige vilkår innenfor sporten, men også rundt om i landet bør det legges til rette for at hesten skal få beholde sin rettmessige plass i samfunnet som den
kulturbæreren, atleten, terapeuten, næringspartneren og vennen den er for så mange av oss!

Vi må rette søkelyset på og at Hest- det er faktisk for folk flest!