Angående sikkerhetsvest

Denne er ikke tillat i travløp!

Til informasjon;

Det har kommet spørsmål om lovligheten av en sikkerhetsvest ved navn Komperdell Ballistic. Vesten er utviklet i Østerrike, opprinnelig for bruk innenfor alpine idrettsgrener. Som følge av at vesten skal være tillatt å benytte innenfor visse aldersklasser av sprang og dressur, selges den i hesteutstyrsbutikker, og den har EU godkjenningen EN 1621-2.

I DNTs Utstyrsliste fremkommer det at godkjente sikkerhetsvester for bruk i travsport enten skal inneha godkjenningsstandard EN 13158 eller en 1621-2 med brystbeskyttelse, hvilket er i tråd med bestemmelsene i de øvrige land i Europa.

Av produktomtalen for vesten fremkommer det at brystbeskyttelsen består av «adaptivt skum med dobbelt tetthet». I samråd med Svensk Travsport har DNT kommet til at brystbeskyttelsen i denne vesten ikke oppfyller travsportens krav til beskyttelse, og har derfor besluttet at vesten ikke kan tillates i bruk i travløp i Norge. Tilsvarende vil den heller ikke være tillatt å benytte i travløp i Sverige.