STRYKNING – NYE RUTINER

Har hesten din blitt syk, skadet seg eller du må stryke av andre årsaker. Fra 1. juli er det nye rutiner for strykning av hest fra løp.

Strykninger og kjøre-endringer skal for alle løpsdager fra og med onsdag 1.juli varsles til et nytt felles telefonnummer. Nummeret er: 22 95 65 00 og er betjent fra 08.00 – 17.30 på hverdager. Man skal fortsatt opplyse til hvilken løpsdag det strykes, i hvilket løp, hestens navn og startnummer samt at det skal opplyses om strykningsårsak.
Etter 17.30 på hverdager samt lørdag og søndag gjelder følgende for Totonor:
strykning varsles på mail til june.reyes@rikstoto.no eller tlf: 930 88 463.