Når du skal melde til V75

Greit å være oppmerksom på følgende når du melder til V75:

V75-INFORMASJON

– I alle løp utskrevet på V75-dager praktiseres «meldt er meldt»-prinsippet.

– På starterklæringen er kun kuskeendringer og eventuelle etterinnmeldinger tillatt.

– Hester som meldes til løp på V75-dager, må alltid starterklæres til disse, uansett om samme hest også er meldt til løp på annen bane samme innmeldingsdag.

– I løp på V75-dager er det mørk sportrekning og fortrinnsregelen gjelder ikke, om ikke annet er oppgitt i proposisjonen.

– Transporttilskudd gis til løp utskrevet som V75-løp.

 

HVEM KAN KJØRE

For a kunne delta i totalisatorløp- med unntak av rene amatør-, stallansatte- og dameløp, med førstepremie kr. 40 000,- eller høyere, eller løp utskrevet til å innga i V75-spillet, skal lisensinnehaveren forut for innmelding ha kjørt /ridd minimum:

A: 300 totalisator-/premieløp totalt, og kjørt/ridd totalisator-/premieløp i løpet av de siste 8 måneder.

Alternativt

B: 8 totalisator-/premieløp de siste 8 måneder.

 

Harstad Travpark Lørdag 1. august V75 – Dagens Dobbel
Innmelding: mandag 27. juli kl. 08:00-08:30 Innmelding via internett: innen mandag 27. juli kl. 08:30 Starterklæring: mandag 27. juli kl. 10:00-11:00. Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening, skal meldes innen kl. 09:00 siste hverdag før ordinær innmeldingsfrist. Tlf Innmelding/starterklæring: 22 95 61 25.
Start 1. løp: kl. 14:10
Meldt er meldt gjelder for alle proposisjoner som er skrevet ut denne dagen.