Travskolen avvikles

På styremøtet fredag 31.juli ble det besluttet at driften ved Travskolen opphører. Totonor har per i dag ikke økonomi eller ressurser for videre drift.

Vi søker en styrt avvikling av virksomheten med et stort ønske om at ponniene blir i landsdelen og at ponniaktiviteter opprettholdes i travlagene.

I første omgang har vi nå henvendt oss til travlagene for tilbakemelding på interessen for å overta ponnier og/eller utstyr. Her er det er satt frist 15. september.

Totonor beklager at vi ikke lengre har et tilbud for elevene ved Travskolen. Det har vært en fantastisk tid med kurs, leir, bursdagsfeiring osv. Travskolen har vært både rekrutterende og gitt sosialt fellesskap for både barn, unge og voksne som har ønsket å lære seg hestekunnskap, ikke bare kjøring og ridning. Vi har hatt stor glede av å følge våre elever og vi har møtt masse flotte barn, unge og voksne siden de første kursene startet januar 2017.

Oppfordringen får være å kontakte ditt lokale travlag om hvilke ponniaktiviteter som fins i laget.