Forslag på ny lov om pengespill

Kulturdepartementet sendte sist juni forslag på ny lov om pengespill i Norge ut på høring, med høringsfrist 29. september 2020. Her kan du lese mer angående lovforslaget.

Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ) har i dag, 24. september, levert sin høringsuttalelse til forslaget om ny lov om pengespill i Norge. Høringsuttalelsen kan du lese her: Høringsuttalelse fra DNT og NJ om spillov-signert

Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub representerer den hestesport som Stiftelsen Norsk Rikstoto baserer sin spillvirksomhet på. Stiftelsen Norsk Rikstoto er gjennom sin virksomhet en garanti for balansen mellom et godt regulert spilltulbud, effektiv drift og overføringer av økonomiske midler til formålet. 

Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub har virksomhet over hele landet, inkludert 11 faste totalisatorbaner, mer enn 140 lokale og regionale treningsanlegg og ca. 13 000 medlemmer. 

Under DNTs generalforsamling 29. august skrev samtlige delegater under en appell i sakens anledning. Les appellen her: Appell fra DNTs generalforsamling (00C)