Lisenskurs

Lisenskurs på Harstad Travpark 2020

Følgende kursdager gjelder: helgen 16.oktober, 17. oktober, 18. oktober. Lørdag 24. oktober samt fredag 30. oktober og lørdag 31. oktober.

Kursavgift:

Kjørelisens kr 3.500,-, Montélisens kr 3.500,-, Kjøre-/og montélisens kr 4.000,-, Kjørelisens som har montélisens og vice versa kr 2.500,-, Under 18 år (rekruttlisens – monté/kjøre eller begge deler) kr 2.500,-. For de som ønsker å ta montélisens må fysiske tester være bestått ved kursstart.

For søkere som tidligere har vært innehaver av kjøre- og/eller montélisens, og som har kjørt/ridd minimum 300 toto-/premieløp, kan et begrenset kursomfang tilrettelegges. Kursavgift kr 2.400,-.

Påmelding med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer samt anførsel om man skal ta monté- eller kjørelisens (evt begge deler) sendes til: june.reyes@rikstoto.no

Påmeldingsfrist: 10. oktober