Transporttilskuddet er tilbake

Av økonomiske årsaker har det så langt i 2020 ikke vært utbetalt transportstøtte. Det er gledelig å kunne meddele at denne støtten nå vil bli gjldende fremover. Ordningen vil i første omgang gjelde ut 2020.

Transportstøtte utbetales til registrert eier av hest som er oppstallet i Nord-Norge og som transporteres for deltakelse totoløp i vår region. Støtten beregnes etter distansen stall – bane en vei. Korteste kjørestrekning legges til grunn – minimum 200 km en vei. Utbetales via månedsavregning fra DNT. Søknadsskjema ikke nødvendig.

Kjørestrekning en vei 200 – 499 km kr 1,30 pr km
Kjørestrekning en vei 500 km og mer kr 1,70 pr km

Fergestøtte utbetales uavhengig av km kjørestrekning.
Gjelder for en vei og per hest etter følgende satser:
Flesnes – Refsnes       kr 200,-
Lødingen – Bognes    kr 400,-
Stangnes – Sørrollnes kr 200,-
Stornes – Grytøy        kr 200,-

Spedisjonsgebyr kr 300,- per hest