Fakta om hest og hestesport i Norge

Det Norske Travselskap ble stiftet i 1875.
Har som formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport og for utvikling av slike hesteslag som ansen skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest.

På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Det Norske travselskap er en frivillig medlemsorganisasjon med 11 travforbund og 166 travlag. Om lag 13 000 medlemmer. 150 anlegg rundt i hele Norge. 25 000 travhester.

Hesten er en del av vår kulturarv. Bakgrunnen for utviklingen av travløp var blant annet at en rask landeveishest var et samfunnsmessig mål, som spesielt presteskapet arbeidet for å utvikle på 1700-tallet. På landsbygda ble arbeidshester brukt til kappkjøring for konkurranse og underholdning. Travsporten er Norges eldste organiserte sportsgren. De første kjente, organiserte travløp ble arrangert i 1832.

Fakta: Fakta_om_hest_og_hestesport i Norge_10sider_231017

Travløp knyttet opp mot organisert veddemål – totalisatorspill – har pågått her i landet siden 1928, og spillselskapet Norsk Rikstoto ble stiftet samme år. Norge har i dag 10 travbaner som arrangerer travløp med totalisatorspill fast. Spredt over hele landet fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. I tillegg kjøres det travløp lokalt og regionalt på ytterligere 11 regionbaner og en rekke lokalbaner. Travsportens viktigste oppgave i dag er å bidra til å bevare hesten i vårt land gjennom midler fra spillomsetningen i travløp.

Travhesten er av stor samfunnsøkonomisk betydning og fører til en verdiskapning i størrelsesorden 8 milliarder kroner pr år.

Norsk Rikstoto er en stiftelse som ble opprettet av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb. NR er den økonomiske motoren i norsk hestesport. Det er spill på hest som gir NR inntekter og hele overskuddet går tilbake til norsk hestesport. 2019 ble det overført mer enn 500 millioner kroner til dette formålet.

Pengene går til blant annet barneidrett, utdanning, avl, forskning, hestevelferd og hest i terapi. NR er med på å bevare utrydningstruede norske hesteraser og er med på å finansiere hestevelferd. Det legges store ressurser i å preparere landets travbaner slik at baneunderlaget hele tiden er mest mulig skånsomt for hestebeina. På alle kjøringer er det veterinær til stede for å påse at hestene som kommer til start er i god skikk. Det er NR som finansierer denne ordningen.

Harstad Travpark åpnet i 1995. Lørdag 24. oktober er det igjen klart for løpsdag og denne gang inviterer vi alle til å bli bedre kjent med travsporten i Nord-Norge og vår flotte arena: https://arcticinnovationweek.no/event-type-2/harstad/

Anbefaler å lese denne som gir et bilde av det norske hestehold.
Link til nasjonal veileder for «Hesten som ressurs» – for lokal næringsutvikling: Hesten som ressurs