Harstad Travpark som treningsarena

Vi ønsker å gjøre en kartlegging av hvor mange hester som bruker Harstad Travpark, bane og/eller treningsløypene rundt, til regelmessig trening. I den forbindelse har vi sendt forespørsel til alle som har hest registrert på treningsliste med følgende ønske om tilbakemelding:

  • Hvor mange hester har du som trener her jevnlig
  • Er det aktiv løpshest og/eller unghest, ponni
  • Hvor ofte er dere her. Daglig – ukentlig – en gang i måneden – en gang annenhver måned – eventuelt annet
  • Bruker du kun banen eller bruker du også treningsløypene
  • Annen relevant informasjon

Dere som ikke har hest på treningslite, men som bruker banen og løypene til trening vil vi gjerne høre fra også. Sendes på mail til june.reyes@rikstoto.no

Takk 😊