Daily Archives: juni 15, 2021

VIKTIG INFORMASJON!

Det er mistanke om kverke i vår region! Kverke er en akutt og smittsom sykdom i luftveiene hos hest. Den regnes som en B-sjukdom, som betyr at Mattilsynet skal båndlegge hestehold som kan ha vært i kontakt med smittede dyr. Vi ber dere alle om å være oppmerksom og opptre varsomt i forhold til dette. […]