VIKTIG INFORMASJON!

Det er mistanke om kverke i vår region!

Kverke er en akutt og smittsom sykdom i luftveiene hos hest. Den regnes som en B-sjukdom, som betyr at Mattilsynet skal båndlegge hestehold som kan ha vært i kontakt med smittede dyr.

Vi ber dere alle om å være oppmerksom og opptre varsomt i forhold til dette. Hester kan bringe med seg smitte uten å være syk selv. Eventuell smitte kan også spre seg med folk og med utstyr. Unngå å låne utstyr fra hverandre og unngå unødvendig flytting av hester.

Symptomer på kverke: det kan gå fire til åtte døgn fra smitte til de første symptomene brått melder seg med snørring, feber og hesten mister matlysten. Snørret er først slimet, men endres raskt til et mer tyktflytende og uklart puss. Hoste er vanlig. Kontakt veterinær og gjerne Mattilsynet direkte ved mistanke!

Videre er det viktig med åpenhet rundt eventuell smitte. Dette for å kunne begrense smitten og for å kunne foreta sikker smittesporing.

Her finner dere mer informasjon (klikk på linken):

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/kverke/

https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/kverke