Til Start

Kommende helg er det Til Start samling her på travparken.

Målet med prosjektet «Til Start» er å få flere hester til start gjennom en sunn oppvekst, riktig foring, trening og oppfølging. Siden oppstarten i 2011 har mer enn 2000 hester med sine eiere og trenere, deltatt i prosjektet. Fra de 4 første prosjektene som ble startet i 2011, har det de siste årene blitt arrangert «Til Start» prosjekter i alle landets travforbund. Stadig flere nye hesteeiere og trenere deltar sammen med erfarne hestefolk.

Liste over påmeldte deltakere til helgens samling: Til Start mai deltakere

Oppmøte lørdag kl 12.00 i administrasjonsbygget. Det blir en kort innledning og gjennomgang av plan for dagen. Lørdag er det først og fremst de yngste hestene som er i fokus, men etter ønsker og behov avviker noe fra dette.

Når det gjelder åringene er det tømmekjøring, ikke kjøring i vogn. Ingen kjører ut av stallen før påseling er sjekket og nærmere ordre gitt. 2-åringene skal benytte sele med sjekk, speedcart/sulky, slagreim. Hjelm skal benyttes av kusk og medhjelper.

Etter hver gruppe ønsker vi å samles for en gjennomgang. Kom med innspill og still spørsmål både til veilederne og hverandre.

Lørdag kl 18.00 inviteres det til åpent møte i Kroa/spillehallen der trening og hovstell er hovedtema. Ved Gunnar Gjerstad og Jørn Morten Kvikstad.

Søndag oppmøte kl 11.00 i administrasjonsbygget der man tar en kort gjennomgang av plan og ønsker for dagen.

Til Start er et fantastisk prosjekt å delta på og du er hjertelig velkommen selv om du ikke har hest med! Sjekk gjerne denne oppsummeringen av Til Start 2022: Til Start Nord-Norge