Listen for påselingsbokser skal foreligge senest to dager før løp. Listen kan bli endret fram mot løpsdag.

Ønsker og behov når det gjelder bokser for påseling og overnatting sendes june.reyes@rikstoto.no eventuelt tlf 930 88 463.

Vi minner om at fristen for å melde inn ønsker er torsdag før løpsdagen kl 10.00, men oppfordrer alle til å gi beskjed så tidlig som mulig!