Listen for påselingsbokser skal foreligge senest to dager før løp. Listen kan bli endret fram mot løpsdag.

Ønsker og behov når det gjelder bokser for påseling og overnatting sendes per.olav.jorgensen@rikstoto.no eventuelt tlf 911 66 053.

Vi minner om at fristen for å melde inn ønsker er onsdag før løpsdagen kl 10.00, men oppfordrer alle til å gi beskjed så tidlig som mulig!