Listen for påselingsbokser skal foreligge senest to dager før løp. Listen kan bli endret fram mot løpsdag.

Ønsker og behov når det gjelder bokser for påseling og overnatting sendes marit.fredriksen@rikstoto.no
eller tlf 47 04 15 45.

Vi minner om at fristen for å melde inn ønsker er torsdag før løpsdagen kl 10.00, men oppfordrer alle til å gi beskjed så tidlig som mulig!