Totonor Eiendom AS har som formål å sikre en langsiktig og sunn utvikling av travsporten i Nord Norge,  ved å stille tilfredstillende bane til disposisjon til travets beste.  Selskapet skal legge til rette for at travsporten utvikler seg til det  beste for alle i norsk travsport. 

Totonor Eiendom AS er ansvarlig for alle totalisatorløp som arrangeres i Nord-Norge, og reguleres av driftsavtale inngått med Det Norske Travselskap og konsesjon gitt av Norsk Rikstoto. 

Totonor Eiendom AS eier og drifter Harstad Travpark. Totonor Eiendom AS leier Nye Bodø Travbane for å avvikle totalisatorløp etter terminliste.

Totonor Eiendom AS eies av Det Norske Travselskap og Nord Norge Travforbund.

Styret i Totonor Eiendom består av:

Rune Halsos, styreleder

Per Dag Hole, nestleder

Ronald Walquist, styremedlem

Dag Sandvik, styremedlem

Renate Hemmingsen, styremedlem

Eva-Kristine Bjørnstad, 1. vara

Anne-Mette Fjærli, 2. vara

Kontakt oss:

Tlf: 77 07 25 00

Adr: Langmoan, 9403 Harstad

E: firmapost.totonor@rikstoto.no

 

June Reyes
Daglig leder

Send e-post tlf. 930 88 463

Martin-Andre Kristiansen
Banemester/vaktmester

Send e-post tlf. 416 68 834