Totonor AS har som formål å arbeide aktivt med å legge forholdene til rette for å sikre langsiktig og sunn økonomisk utvikling av travsport i Nord-Norge.

Dette søkes oppnådd gjennom målrettet fremme av hestesportens spill. Totonor AS er ansvarlig for alle totalisatorløp som arrangeres i Nord-Norge, og reguleres av driftsavtale inngått med Det Norske Travselskap og konsesjon gitt av Norsk Rikstoto. 

Totonor Eiendom AS eier, drifter og leier ut Harstad Travpark til Totonor AS. Totonor AS leier også Nye Bodø Travbane for å avvikle totalistorløp, 4 ganger pr. år i 2018/2019.

Totonor AS eier og drifter Harstad Travparks Travskole.

Totonor AS og Totonor Eiendom AS eies av Nord Norge Travforbund.

Styret i Totonor AS og Totonor Eiendom består av:

Per Dag Hole, styreleder

Rune Halsos, nestleder

Børre Ertzaas, styremedlem

Gerd Karin Eilertsen, styremedlem

Marion Klette, styremedlem

Dag Sandvik, 1. vara

Odd Geir Olsen, 2. vara

Kontakt oss:

Tlf: 77 07 25 00

Adr: Langmoan, 9403 Harstad

E: firmapost.totonor@rikstoto.no

 

June Reyes
Konstituert daglig leder/sportssjef

Send e-post tlf. 930 88 463

Martin-Andre Kristiansen
Banemestre/vaktmester

Send e-post tlf. 416 68 834