Transportstøtte

Det er vedtatt videreføring av transportstøtten i 2018, med noen justeringer på kriteriene. Fra og med 2018 utbetales transportstøtte hver måned sammen med avregning fra DNT. Det er ikke nødvendig med søknadsskjema.

Transportstøtte utbetales til registrert eier av hest oppstallet i Nord-Norge og som transporteres for deltakelse i totoløp i Harstad og Bodø. Det utbetales også transportstøtte i forbindelse med registrert premiekjøring og til deltakelse i prøveløp. Støtten beregnes etter distansen stall – bane én vei. Korteste kjørestrekning legges til grunn – minimum 200 km én vei.

Kjørestrekning en vei 200 – 499 km kr 1,30 pr km
Kjørestrekning en vei over 500 km kr 1,70 pr km 

Fergestøtte

Fergestøtte utbetales uavhengig av km kjørestrekning. Fergestøtte gjelder for en vei og per hest etter følgende satser:

Flesnes –Refsnes                 Kr. 200,-

Lødingen – Bognes               Kr. 400,-

Stangnes – Sørrollnes           Kr. 200,-

Stornes – Grytøy                   Kr. 200,-

Bodø – Moskenes                  Kr. 1000,-

Spedisjonsgebyr kr 300,- per hest.

Kontakt oss:

Ved spørsmål ta kontakt med June: june.reyes@rikstoto.no