Trener skal fortløpende melde inn endringer på sin treningsliste.

Det er krav i forhold til alle typer trener-lisenser om at banene til enhver tid skal vite hvor alle hester er oppstallet. Trener skal fortløpende melde inn endringer slik at disse blir registrert i sportsystemet. Har du ikke hesten din hjemme, gi oss beskjed om hvor den står. 

Kontakt: june.reyes@rikstoto.no