Vakttelefon løpsdager:

Tlf: 930 88 463

Strykninger/kjøreendringer:

june.reyes@rikstoto.no

Bestilling av stallplass løpshelg:

Tlf: 911 66 053 eller mail: per.olav.jorgensen@rikstoto.no

Gi beskjed innen onsdag kl 10.00 hvis du skal overnatte eller har hest med spesielle behov.

Boksleie ved overnatting:

Kr 100,- pr. døgn inkl. flis. Dette gjelder inntil 2 døgn. Utover 2 døgn, kr 50,- pr/dgn. Over lengre perioder gjøres egne avtaler. Kr 100,- for kjøp av ekstra flis. Kr 300,- i bot om du forlater boksen uten å ha rengjort og unnlatt å si ifra om dette.

Retningslinjer for bruk av luftegårder løpsdager: 

uftegårdene er tilgjengelige dagen før løp kl 16.00, løpsdager fra kl 10.00. Max tid 1 time pr/hest. Hesteeier disponerer luftegårdene i den stand de fremstår, og må selv ta ansvar i fht eventuelle forrester og hestemøkk.

Defileringsrutiner § 11-2:

Før det kalles til start i totalisatorløp skal samtlige ekvipasjer ha foretatt en prøvestart der hesten kjøres/ris i tilnærmet konkurransefart forbi stevneveterinæren. Prøvestarten skal avlegges på publikumssiden, og uten bruk av hodestang. Krav om prøvestart gjelder ikke for lokale travløp uten totalisator og ponniløp.

Det skal defileres løpsdager der det avvikles V75-løp. Egen instruks gjelder for stevner uten defilering.

I det tidsrommet deltakerne er under hovedstarterens kommando, jfr. § 3-3, pkt. d), må løpsbanen ikke forlates uten dennes tillatelse. Overtredelse av denne paragraf kan medføre at travhest/ponni og kjører/rytter nektes å starte.

Når tillatelse til å forlate løpsbanen er gitt, begrenses denne til en varighet på 5 minutter. Ved oversittelse av denne frist, kan travhest/ponni av hovedstarter nektes å starte.

 Det vises for øvrig til § 11-2 i løpsreglement.

Sikkerhetsbestemmelser § 13-2:

Kjører/ rytter skal alltid være iført godkjent og fastspent hjelm. Utøverne må til enhver tid ha godkjent sikkerhetsvest. All kjøring i banen på løpsdagen skal skje i løpsretning.

Aldersbestemmelser § 13-1:

På travbaner er det forbudt å overlate noe slags arbeid til personer under 15 år med unntak av å arbeide med ponnier.

Dopingkontroll:

Det skal være en oppasser/ ansvarlig representant med hesten under uttak av dopingprøve.

Innskjerpelse på driving:

DNT understreker at alle landets banedommerkomiteer og løpsobservatører vil ha økt fokus og innskjerpede reaksjoner på utilbørlig driving. Noen kusker vil kanskje oppleve at terskelen for hva som aksepteres senkes. Dette tiltaket støttes av Norsk Travtrenerforening. Hovedmålet er ikke å bøtelegge flere, men bidra til gode holdninger.

Nummerdekken:

Ved ikke rengjorte nummerdekken ilegges ansvarlig for hest et gebyr pålydende kr 200,- ved gjentagelse øker gebyret til kr 300,-

Røykeforbud:

Gjelder overalt innendørs, også gjestestallene.

Åpningstid:

Banen er åpen for trening hver dag (med værforbehold). Flomlysene er på i den mørke årstiden på mandag og torsdag fra kl. 18.00 – 20.00. Torsdag kl 18.00 – 19.00 er forbeholdt ponnitrening!

Hunder og/eller barnevogner er ikke tillatt i hesteringen!

Parkering i hesteringen:

Vi ber alle ta hensyn når det gjelder parkering på løpsdager. Hestetransporter prioriteres. Har du ikke hest med deg er det mulig å parkere på publikumssiden.